Rólunk

A kereszténység története
A baptizmus története
Gyülekezeti hitvallás
Szombathelyi Baptista Gyülekezet története 1997-2012

 

Gyülekezetünk története
Sokáig Szombathely volt az egyetlen megyeszékhely Magyarországon, ahol nem volt baptista gyülekezet. Egy ideköltözött fiatal házaspár lakásán kezdődtek el a házi bibliaórák 1997. februárjában. Rendszeres baptista istentiszteleteket 1998. húsvétjától tartunk vasárnaponként a Szombathelyi Képtárban. Gyülekezetünknek jelenleg negyven bemerített (baptizált), úrvacsorázó tagja van. A gyermekekkel az igehirdetés ideje alatt – életkoruknak megfelelő – korcsoportokban foglalkozunk. Ők mintegy harmincan vannak. Az érdeklődőkkel, látogatókkal együtt 80-90-en vagyunk egy vasárnapi istentiszteleten. Alkalmaink családias jellegűek, és mindenki számára nyitottak.
Kik vagyunk, és mit hiszünk?
Egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjának harmadik ágaként tartanak számon. Hiszünk az Atya – Fiú – Szentlélek, Szentháromságban egy örök Istenben. Isten Fiát, Jézus Krisztust tartjuk egyedüli üdvözítőnknek, aki értünk bűnösökért meghalt a golgotai kereszten, a halált legyőzve feltámadt, most a mennyben van, de visszajön értünk dicsőségének angyalaival.
Tanításunk alapja a teljes Biblia, azaz Istennek az Ó- és Újszövetségben adott kijelentése, ami hitünk alapja és életgyakorlatunk próbaköve.
Baptista nevünk 
A Szentírás újszövetségi részét eredetileg görögül írták. A magyar bibliafordításokban található „keresztség” szó megfelelője az eredeti görögben: baptizma (βαπτισμα). Jelentése: bemerítés. Az angol bibliafordítók lefordítatlanul hagyták bibliájukban a baptizma szót. Az újkori baptizmus 1609-től Angliából terjedt szét a világban, így maradt nekünk is görög nevünk.
Baptistának azért neveznek minket, mert amikor bűneinkből Istenhez megtérünk és Jézus érdemében a Szentlélek által újjászületünk – Krisztus parancsára, az apostolok és az ősegyház gyakorlata szerint – baptizálással, azaz teljes víz alá merítéssel, szimbolikusan is kifejezzük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk, és ezután vele szövetségben élünk.
Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik (bemerítkezik), üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16:16). A keresztséget tehát Jézus a megvallott hithez kötötte.
Egyháztagnak mi azokat tekintjük, akik megtéréssel és önként vállalt hitvalló bemerítéssel lettek Krisztus követői és gyülekezeteink úrvacsorázó tagjai. Abban hiszünk, hogy az üdvözítő Krisztussal való személyes kapcsolatunkon múlik az üdvösségünk, és nem a felekezeti hovatartozáson. Ezek után valljuk, hogy minden hívőnek egy olyan helyi gyülekezetbe kell beépülnie, ahol lelki közösségre talál, ahol az élő Krisztust prédikálják és hiszik a teljes Bibliát. 
Baptisták Magyarországon és világszerte 
Magyarországon már 1523-ban voltak anabaptisták (újrakeresztelkedők). A kézművességükről híres habánok 1547-től telepedtek meg Nádasdy Tamás nádor birtokain Soprontól Sárvárig. Hazánkban az újkori baptizmus 1846 óta van jelen. A Magyarországi Baptista Egyháznak 12 ezer hitvalló tagja van.
A Baptista Világszövetséghez (Baptist World Alliance) a világ közel 200 országában, több mint 48 millió baptista keresztyén tartozik, akikkel – ha a családtagokat is hozzászámoljuk – 110 milliónál is nagyobb „baptista családot” képezünk. Így az egyik legnagyobb protestáns felekezet vagyunk a világon. Világszövetségünk célja: világszerte segíteni az evangélium hirdetését, szociális segítséget nyújtani a rászorultaknak, és szót emelni az emberi jogok védelmében.
Ökumenikus kapcsolataink 
Egyházunk kezdettől fogva tagja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Szombathelyen is bekapcsolódtunk az evangélikusokkal, reformátusokkal és katolikusokkal tartott ökumenikus imahetekbe, valamint minden kölcsönös megbecsülésen alapuló ökumenikus evangélizációba. Felekezeti ars poétikánk: „Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van.” Aki az üdvözítő Krisztussal személyes kapcsolatban van, az a másik felekezetben is felismeri az ilyen testvérét.
A baptista keresztyéneket – mint protestáns hívő embereket – a teljes Szentírás ismerete és szeretete, az élő Krisztussal való személyes kapcsolat, és az egyszerű, gyakorlatias életvitel jellemzi. A megtérőkkel a hitvalló bemerítkezésük előtt személyesen foglalkozunk.    Megismertetjük velük a legfőbb bibliai alapigazságokat. A gyülekezeti tagság nálunk önkéntes, amit mindenki személyen hitbeli meggyőződése alapján kérhet, de amire csak az egymás kölcsönös megismerése után kerülhet sor.  
Alkalmainkon mindenkit szeretettel látunk, és szívből örülünk, ha valaki hitre jut és velünk együtt kívánja követni az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és Urát. 
Révész Árpád lelkipásztor

Gyülekezetünk története

Sokáig Szombathely volt az egyetlen megyeszékhely Magyarországon, ahol nem volt baptista gyülekezet. Egy ideköltözött fiatal házaspár lakásán kezdődtek el a házi bibliaórák 1997. februárjában. Rendszeres baptista istentiszteleteket 1998. húsvétjától tartunk vasárnaponként eleinte a Szombathelyi Képtárban, majd a Szent Márton utca 38. szám alatti épületben. Gyülekezetünknek jelenleg ötven bemerített (baptizált), úrvacsorázó tagja van. A gyermekekkel az igehirdetés ideje alatt – életkoruknak megfelelő – korcsoportokban foglalkozunk. Ők mintegy harmincan vannak. Az érdeklődőkkel, látogatókkal együtt 80-90-en vagyunk egy vasárnapi istentiszteleten. Alkalmaink családias jellegűek, és mindenki számára nyitottak.

Kik vagyunk, és mit hiszünk?

Egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjának harmadik ágaként tartanak számon. Hiszünk az Atya – Fiú – Szentlélek, Szentháromságban egy örök Istenben. Isten Fiát, Jézus Krisztust tartjuk egyedüli üdvözítőnknek, aki értünk bűnösökért meghalt a golgotai kereszten, a halált legyőzve feltámadt, most a mennyben van, de visszajön értünk dicsőségének angyalaival.

Tanításunk alapja a teljes Biblia, azaz Istennek az Ó- és Újszövetségben adott kijelentése, ami hitünk alapja és életgyakorlatunk próbaköve.

Baptista nevünk 

A Szentírás újszövetségi részét eredetileg görögül írták. A magyar bibliafordításokban található „keresztség” szó megfelelője az eredeti görögben: baptizma (βαπτισμα). Jelentése: bemerítés. Az angol bibliafordítók lefordítatlanul hagyták bibliájukban a baptizma szót. Az újkori baptizmus 1609-től Angliából terjedt szét a világban, így maradt nekünk is görög nevünk.

Baptistának azért neveznek minket, mert amikor bűneinkből Istenhez megtérünk és Jézus érdemében a Szentlélek által újjászületünk – Krisztus parancsára, az apostolok és az ősegyház gyakorlata szerint – baptizálással, azaz teljes víz alá merítéssel, szimbolikusan is kifejezzük, hogy Krisztussal együtt meghaltunk és feltámadtunk, és ezután vele szövetségben élünk.

Jézus mondja: „Aki hisz és megkeresztelkedik (bemerítkezik), üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik.” (Márk 16:16). A keresztséget tehát Jézus a megvallott hithez kötötte.

Egyháztagnak mi azokat tekintjük, akik megtéréssel és önként vállalt hitvalló bemerítéssel lettek Krisztus követői és gyülekezeteink úrvacsorázó tagjai. Abban hiszünk, hogy az üdvözítő Krisztussal való személyes kapcsolatunkon múlik az üdvösségünk, és nem a felekezeti hovatartozáson. Ezek után valljuk, hogy minden hívőnek egy olyan helyi gyülekezetbe kell beépülnie, ahol lelki közösségre talál, ahol az élő Krisztust prédikálják és hiszik a teljes Bibliát. 

Baptisták Magyarországon és világszerte 

Magyarországon már 1523-ban voltak anabaptisták (újrakeresztelkedők). A kézművességükről híres habánok 1547-től telepedtek meg Nádasdy Tamás nádor birtokain Soprontól Sárvárig. Hazánkban az újkori baptizmus 1846 óta van jelen. A Magyarországi Baptista Egyháznak 12 ezer hitvalló tagja van.

A Baptista Világszövetséghez (Baptist World Alliance) a világ közel 200 országában, több mint 48 millió baptista keresztyén tartozik, akikkel – ha a családtagokat is hozzászámoljuk – 110 milliónál is nagyobb „baptista családot” képezünk. Így az egyik legnagyobb protestáns felekezet vagyunk a világon. Világszövetségünk célja: világszerte segíteni az evangélium hirdetését, szociális segítséget nyújtani a rászorultaknak, és szót emelni az emberi jogok védelmében.

Ökumenikus kapcsolataink 

Egyházunk kezdettől fogva tagja a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának. Szombathelyen is bekapcsolódtunk az evangélikusokkal, reformátusokkal és katolikusokkal tartott ökumenikus imahetekbe, valamint minden kölcsönös megbecsülésen alapuló ökumenikus evangélizációba. Felekezeti ars poétikánk: „Nincs üdvözítő felekezet, üdvözítő Krisztus van.” Aki az üdvözítő Krisztussal személyes kapcsolatban van, az a másik felekezetben is felismeri az ilyen testvérét.

A baptista keresztyéneket – mint protestáns hívő embereket – a teljes Szentírás ismerete és szeretete, az élő Krisztussal való személyes kapcsolat, és az egyszerű, gyakorlatias életvitel jellemzi. A megtérőkkel a hitvalló bemerítkezésük előtt személyesen foglalkozunk.    Megismertetjük velük a legfőbb bibliai alapigazságokat. A gyülekezeti tagság nálunk önkéntes, amit mindenki személyen hitbeli meggyőződése alapján kérhet, de amire csak az egymás kölcsönös megismerése után kerülhet sor.  

Alkalmainkon mindenkit szeretettel látunk, és szívből örülünk, ha valaki hitre jut és velünk együtt kívánja követni az Úr Jézus Krisztust, mint személyes Megváltóját és Urát. 

Révész Árpád nyugalmazott lelkipásztor

Szombathelyi Baptista Gyülekezet - http://baptistaszombathely.hu - bizonyos jogok fenntartva - licenc