RSS
Hírek

Húsvéti célgyűjtés a szombathelyi baptista imaház javára

2013-03-25

Szombathelyi közösségünk előtt egy nagy lehetőség nyílt meg: 15 év után saját imaházhoz juthatunk. Úgy látjuk, hogy ezt a helyzetet Istenünk hozta elénk. Egy imaháznak teljesen megfelelő épület megvásárlására nyílt lehetőségünk városunk központjában. Az épület végleges ára 55 millió forint. 2012. július 12-én egyházunk vezetőivel aláírtuk az adás-vételi szerződést! A szerződés aláírásakor kifizettünk 28 millió forintot, és a szerződésbe foglaltuk, hogy a hiányzó 27 millió forintot két részletben kell kifizetnünk 2013. és 2014. június 30-ig. Ahhoz tehát, hogy az épület a tulajdonunkba kerüljön, ki kell fizetnünk még 27 millió forintot. A szerződés aláírása egy nagy hitlépés a részünkről, amit azért tettünk meg, mert Isten előtt elcsendesedve egységesen arra jutottunk, hogy az Úr bátorít bennünket erre a lépésre.

Közösségünk 1997-ben alakult. Az elmúlt 15 évben bérelt helyen jöttünk össze. A városi képtár két termét béreltük, ami megfelelő hely volt alakuló közösségünk alkalmainak. 2011. januárjában el kellett hagynunk az addig jól megszokott helyet, mert az épület nagyobb átalakításához fogott hozzá a városvezetés. Az új hely keresésére azért is szükség volt, mert már létszámban annyira megnövekedett a közösségünk, hogy egyre szűkösebben fértünk el az alkalmainkon. Egy-két hónap keresés után Istenünk egy, a korábbinál sokkal alkalmasabb helyre vezetett minket. Minden tekintetben megfelelt imaház céljára, és a piaci árnál lényegesen olcsóbban tudtuk bérelni. 

A 2011-es év elején elkezdtünk imádkozni azért, hogy ha Isten akaratában benne van ez az épület, akkor valamilyen módon lehessen a közösségünk otthona hosszabb távon (mert egyre jobban otthon éreztük benne magunkat). A 2011-es év végén váratlanul az osztrák tulajdonos úgy döntött, hogy eladja az épületet, és felajánlotta számunkra megvételre. 

2011 októbere óta kerestük Istenünk akaratát imádságban arra nézve, hogy elinduljunk-e az épület megvásárlása irányában. Minden szempont arra mutatott, hogy ez az épület megfelelő. Az ára rendkívül kedvező. Egyetlen nehézség volt: saját erőből nem tudjuk előteremteni a megvételhez szükséges összeget, mert az messze meghaladja jelenlegi lehetőségeinket. 

2011 decemberére, több tanácskozás és imádság után közösségünk úgy értékelte a fenti történéseket és tényeket, hogy azok határozottan abba az irányba mutatnak, hogy tegyünk egy hitlépést, és próbáljuk meg összegyűjteni a hiányzó pénzösszeget. 

2012. április 15-én, az istentisztelet utáni gyülekezeti tanácskozásunkon – látva az eddig beérkezett gyülekezeti, illetve külső adományokat – megerősödtünk abban, hogy az Úr támogat minket az épület megvásárlásában, és ki fogja rendelni a hiányzó pénzösszeget is. Ezért ezen a tanácskozáson úgy döntöttünk, hogy elindulunk az épület megvásárlása irányában. Megkezdtük a tárgyalásokat az eladóval és egyházunk vezetőivel a megvételről. Az adás-vételi szerződés aláírására 2012. július 12-én került sor. 

Közösségünk számára az épület megvétele egy nagy hitlépés, mivel hiányzik még 27 millió forint (azóta ebből már 3 millió forintot sikerült összegyűjteni). Jelentkeztünk egyházunk 2013-as húsvéti célgyűjtésére, amit meg is kaptunk egyházunk vezetőitől. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy 15 év után végre egy saját otthonunk lehet. 2012. november 25-én tartottuk az imaházmegnyitó ünnepséget, hogy örömünket megosszuk városunkkal, testvéreinkkel.

Amit mi tudunk tenni az imaház megvétele érdekében:

 • Imádság: imádságban és böjtben állunk Istenünk előtt. Január 1. – március 31-ig ima és böjtlánc időszakban van a közösségünk. 
 • Saját adakozás: ötvenöt fős közösségünk eddig 9 millió forintot adakozott az imaház céljára. Az adakozást – lehetőségeinkhez mérten – jelenleg is folytatjuk. 
 • A magyarországi baptista gyülekezetektől való segítségkérés: egyházunkban évente 2-3 célgyűjtést szokott tartani a testvériség egy-egy fontos célra. Jeleztük egyházunk vezetőinek, hogy örömmel vennénk, ha az egyik célgyűjtés a szombathelyi imaház javára lenne megtartva. Örömmel fogadtuk a döntést, hogy a 2013. évi húsvéti célgyűjtés – egyházunk Országos Tanácsának határozata alapján – a Szombathelyi Imaház javára lesz megtartva. Ezen kívül – reményeink szerint – számíthatunk közvetlen segítségre is egyházunktól.

Miért van szükségünk erre az épületre?

 • Közösségi életünk növekedéséhez
 • Városi missziónkhoz
 • Dunántúli misszióhoz

Hogyan lehet adományt eljuttatni az imaházvásárlás céljára?

Ha szeretne támogatást utalni az imaházvásárlás céljára, akkor az alábbi számlaszámokra "imaház" megjegyzéssel átutalással juttathatja el az összeget.

 

Euró (EUR) számlára átutalással Forint (HUF) számlára átutalással

 

A számla elnevezése Szombathelyi Baptista Gyülekezet Szombathelyi Baptista Gyülekezet

 

Számlaszám OTP Bank 11763471-31271884 OTP Bank 11747006-20204189

 

Megjegyzés adomány imaház céljára adomány imaház céljára

 

SWIFT (BIC) kód OTPVHUHB OTPVHUHB

 

Az IBAN elektronikus formátum HU56117634713127188400000000 HU39117470062020418900000000
Ha bármilyen kérdés merülne fel, akkor az alábbi elérhetőségeken tudjuk a kapcsolatot felvenni: 
E-mail
 • vargalo@freemail.hu, vargalot@gmail.com, vargalo@t-online.hu (kérjük, hogy mindhárom címre küldje el levelét)
Telefon
 • Magyar nyelven – Varga László Ottó +36208860825 
 • Angol nyelven – Csaba Szakaly +36202502118 
 • Német nyelven – Gabriele Krizsan +36208243517 +3694375014 
Levelezési cím
 • Szombathelyi Baptista Gyülekezet, HUNGARY, 9700 Szombathely, Gagarin út 33. 
Honlap

Ajánlások

Szombathelyen, Nyugat-Magyarország egyik legjelentősebb városában a baptista misszió csak a kilencvenes években jelent meg. Az elmúlt évek során dinamikusan növekvő gyülekezetnek égető módon szüksége lenne egy önálló, alkalmas helyre, ahol az istentiszteletek mellett a különféle szolgálatok és tevékenységek is otthont találhatnak. Isten most egy nagyszerű lehetőséget mutatott. Egy városközpontban lévő önálló, jó állapotú és a gyülekezet céljainak megfelelő épület megvásárlása vált lehetségessé. A szombathelyi gyülekezet alapításában résztvevő lelkipásztorként, és a baptista közösség missziós vezetőjeként is csodának látom az elmúlt évek fejlődését és a most előttünk levő lehetőséget. Kérek mindenkit, hogy imádságban és lehetőségei szerint anyagilag is támogassa a Szombathelyi Baptista Gyülekezet jövőbeli terveit, Isten közöttük végzett munkáját! Hiszem, hogy Megváltónknak "sok népe van ebben a városban"! 

Papp János lelkipásztor 
a Magyarországi Baptista Egyház elnöke

Nagy öröm látni, amikor megalakul egy gyülekezet, folyamatosan növekszik és eljut odáig, hogy épülete is legyen, hogy még dinamikusabban tudjon növekedni. Ezt a folyamatot látom a Szombathelyi Baptista Gyülekezet életében. Örömmel és Isten iránti hálával támogatom az épületvásárlást! 

Durkó István lelkipásztor 
Budaörs a Magyarországi Baptista Egyház missziói igazgatója 

A Magyarországi Baptista Egyház elnökeként teljes szívvel támogatom a Szombathelyi Baptista Gyülekezet kérését. A nyugat-magyarországi régióban egyelőre kevés evangéliumi közösség található. Az elmúlt két évtizedben ugyan több új baptista gyülekezet alakult, de komolyabb konferencia tartására alkalmas imaháza még egyiknek sincs. Ezért különösen nagy jelentőségűnek látom ezt a lehetőséget. Ez az épület – a gyülekezeti alkalmak mellett – megfelelő helyet biztosítana konferenciák, hitmélyítő alkalmak tartására, és így elősegítené a régió misszióját is. A Szombathelyi Baptista Gyülekezetet a misszió iránt elkötelezett közösségnek ismertem meg, ez garancia számomra arra, hogy az épület lehetőségeit jól kamatoztatnák Isten Országának növekedésére. 

Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor
a Magyarországi Baptista Egyház korábbi elnöke, a Baptista Teológiai Akadémia Egyháztörténeti Tanszékének vezetője

Szombathelyen 1998-ban indult el a baptista gyülekezet plántálása. Isten kegyelmének csodája, hogy ebben a katolikus városban létrejött egy kedves, élő gyülekezet, amelybe jelenleg 80 felnőtt, 45 gyermek és egyre több fiatal jár. A gyülekezet által jelenleg bérelt épület váratlanul eladó lett és a tulajdonos felajánlotta a gyülekezetnek azonnali megvételre. A gyülekezet imaházvételi szándékát az alábbi indokok alapján támogatom: 

 • A bérlemények egyre drágábbak. 
 • A gyülekezetnek küldetése betöltéséhez most már saját imaházra van szüksége. 
 • Az 50 tag nagy része többgyermekes család és áldozatos adakozó. 
 • A gyülekezet a nyugati határ mentén a régió missziós központjává lehet. 
Révész Árpád, regionális evangélista 
az Egyéni Evangélizáció (EE) magyarországi vezetője 

A Szombathelyi Baptista Gyülekezet tagjai közül többekhez személyes kapcsolat fűz. Úgy ismerem őket, mint odaadó, szeretettel teljes emberek, jó barátok, megbízható munkatársak a feladatokban. Szívem őszinte vágya, hogy sikerüljön tervük és megvásárolhassák ezt az ingatlant. Ha rajtam múlna a döntés, úgy gondolom, hogy nekik adnám, mert a legjobb helyre kerülne, olyan gazdákhoz, akik nagyon megbecsülnék és a lehető leghasznosabban gazdálkodnának vele. Így csak annyit tudok tenni, hogy támogatom őket és ajánlani szeretném mindenkinek, hogy tegye ezt velem együtt! 

Paróczi Zsolt, lelkipásztor Bodrog 
MBE Dunántúli Egyházkerület Alalnöke
A BOK (Baptista Oktatási Központ) vezetője 
Bölcsesség Kezdete Óvoda, Általános Iskola és Zeneiskola Intézményvezetője 

A magyarországi Szombathelyi Baptista Gyülekezet támogatásában írok. 24 éve szolgálok itt Magyarországon misszionáriusként a CRM Hungary /Gyülekezeti Erőforrások Szolgálat, Barnabás Csoport/ vezetőképző missziónál, és már sok éve van munkakapcsolatunk a Szombathelyi gyülekezettel. Jó néhány tanfolyamunkat és tréningünket végeztük el a vezetőségükkel. Ezek a vezetők istenfélők és szeretik Istent. Elkötelezettek Isten királyságáért és a misszióért. A gyülekezet pedig fiatal, növekvő, egészséges és dinamikus. Istenszerető és embereket is szerető gyülekezet. (Nemrég voltam ott egy vendéggel, aki újra és újra felkiáltott, hogy ebből a gyülekezetből mennyire árad a szeretet!) Ezenkívül ez egy stratégikus gyülekezet! Szombathely városa egy gyülekezetben rendkívül szegény régióban, a Dunántúlon található, és a Szombathelyi gyülekezet hatása a régióra rendkívül fontos. Mi úgy látjuk, hogy ez a gyülekezet a missziót nagyon komolyan veszi... és komolyan formálják Magyarország egész nyugati részét. És... ha megvalósul az a látásuk, hogy egy Missziós Központot hozzanak létre, akkor stratégikus befolyásuk exponenciálisan növekedni fog. 

Brad Baker misszionárius 
Gyülekezeti Erőforrások Szolgálat/Barnabás Csoport 

Teljes szívemből támogatom a szombathelyi gyülekezet kérését és ajánlom mindenki figyelmébe, hogy lehetőségeihez mérten támogassa őket. Lelkipásztorukkal még a Timóteus Társaságban töltött éveim során kezdtünk egész várost megszólító evangelizációk szervezésébe és azóta a Szombathelyen megalakult gyülekezet is látható módon vesz részt évente a százezreket megmozgató Savaria történelmi karneválon. Hiteles, Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételükkel más gyülekezeteknek is példát adva, erejükön felül áldozatot vállalva szolgálnak testvéreik és lakókörnyezetük felé. Ezúttal tegyük ezt mi is feléjük!

Varga Attila, gyülekezetplántáló Tatabánya 
Dunántúli Baptista Egyházkerület - a Mobil Evangelizációs Csapat vezetője 

2011 nyarán lehetőségem volt néhány órán keresztül a fiatal szombathelyi gyülekezet tagjaival együtt sétálni, nézelődni és bizonyságot tenni a város  karneváli forgatagában. Öröm volt látni azt a buzgóságot, mellyel minden eszközt megragadni készen igyekeztek elérni az embereket a nagyváros utcáin. Bázisként szolgált egy impozáns épület alagsora közel a belvároshoz. Önkéntelenül is az jutott eszembe, milyen jó lenne, ha ezt a kiváló épületet Isten a kicsiny, de élni akaró gyülekezetnek ajándékozná, és egy erőteljes baptista misszió indulhatna ki belőle. Aztán néhány hónap múlva hallom, hogy elindult valami, felcsillant a lehetőség. Hiszem, hogy Isten nagy dolgokra tud képesíteni bennünket azért, hogy nagy áldásokat éljünk át. Kívánom a szombathelyi gyülekezetnek, hogy megélhessék a csodát, épüljön általuk Krisztus Egyháza, és gazdagítsák baptista közösségünket, és így az egész Eklézsiát! 

Macher Tivadar, lelkipásztor, Pécs 

Az épület, a város jó, sőt kitűnő helyén van. Jól megközelíthető, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik a terület, a környezetben különösebb zavaró hatás nem várható az Istentisztelet és egyéb gyülekezeti rendezvények megtartásában. Az épület koros, patinásan tetszetős, de jól karbantartott, jelenlegi állapotában a gyülekezet céljaira azonnal használható. Rövid időn belül a magas fszt.-en egy mosdó-WC kialakítására szükség lehet. Az eddigi bérlet során szerzett tapasztalatok, a megismert körülmények és az épület állapota alapján bátran tudjuk javasolni, hogy az ingatlan megvásárlásával érdemes foglalkozni. Várhatóan sok évre, évtizedekre a gyülekezetnek alkalmas otthona, imaháza, közösségi épülete lesz ez a ház. 

H. Kovács Gábor, az MBE Építési és Beruházási bizottság vezetője 

A Márk dráma közös szolgálata során a szombathelyi közösséget egy missziós lelkületű, dinamikus, a misszióért áldozatot hozó gyülekezetnek ismertem meg. A város arculatához kreatívan hozzájárulva végzik a missziót és a gyülekezet belső életének építését. A gyülekezetben szerető közösséget és lelkiismeretes gyermekszolgálatot tapasztaltam, amelyre kiválóan alkalmas a megvásárolni kívánt épület. Nagyobb távlatokat figyelembe véve pedig a nyugat-dunántúli misszió kibontakozásában valós igény szülte meg az imaház vásárlásának szándékát. 

Benedek Zalán, a BOK (Baptista Oktatási Központ) munkatársa 
„A Márk dráma” magyarországi koordinátora, rendezője 

Hogy méltó-e a támogatásunkra egy élő, dinamikusan fejlődő, Istenközpontú keresztény közösség? Érdemes-e arra, hogy ki tudja használni a lehetőséget egy kitűnő helyen levő, minden szempontból megfelelő imaház megvásárlására, ami sokat segíthet abban, hogy minél több embernek vigyék el a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, és szolgáljanak a rászorulók felé? Szerintem ez nem lehet kérdés. A Szombathelyi Baptista Gyülekezet éppen ilyen közösség, és éppen ilyen lehetőség áll előttük – csak rajtunk múlik, hogy tudnak-e élni vele…

Dr. Bejó László, egyetemi docens 
oktatási dékánhelyettes, Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar

 

 

 

Keresztény angol tábor 2023

2023-03-21

Beszédközpontú nyelvtanulás, Angolszász kultúrák bemutatása. Helyszín: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 38. Baptista Imaház. Időpont: 2023. június 26. – 2023. június 30.

Keresztény angol tábor 2022

2022-04-28

Helyszín: 9700 Szombathely, Szent Márton utca 38. Baptista Imaház. Időpont: 2022. június 20. – 2022. június 24.

Húsz évvel ezelőtt alakult meg Szombathelyen a baptista gyülekezet

2018-09-27

Baptista ünnepi hét

2018-09-09

Imakoncert Megnyitó ünnepség Rendhagyó történelemóra – A reformációtól napjainkig Az utolsó idők jelei Anabaptista-baptista emléknap Isten örömhírének üzenete: Van bűnbocsánat, van örök élet Hitvalló keresztség

2018. június hónap igéje

2018-06-03

[[Ez 18:23]] H Ujford Syn

Vágylak látni téged Jézus dunántúli gyermektábor

2018-05-06

Időpont: 2018. július 21-26.

2018. május hónap igéje

2018-05-06

[[Csel 1:8]] H Ujford Syn

Isten üzenete egy bűvész tolmácsolásában…

2018-04-05

2018. április 15. 17.00

2018. április hónap igéje

2018-04-05

[[Mt 16:15-16/H Ujford Syn]]

2018. március hónap igéje

2018-03-15

[[1Pt 5:5-6/H Ujford Syn]]

20 éves a Szombathelyi Baptista Gyülekezet

2018-02-21

Jubileumi Istentisztelet. Időpont: 2018. április 1. Helyszín: Baptista Imaház, Szombathely, Szent Márton utca 38. Igét hirdet: Révész Árpád

A szexualitás ajándéka és a valóság

2018-02-03

Házasság hete programsorozat

2018. február hónap igéje

2018-02-03

[[Jn 15:5]] H Ujford Syn

Ökumenikus imahét programja

2018-01-19

2018. január hónap igéje

2018-01-13

[[2Krón 16:9]] H Ujford Syn

Aliansz imahét

2018-01-05

Áldott ünnepeket kívánunk!

2017-12-24

[[Lk 2:10-11/H Ujford Syn]] „Az angyal pedig ezt mondta nekik: »Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.«”

2017. december hónap igéje

2017-12-10

[[1Jn 5:3]] H Ujford Syn „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek.”

Ami megtart az Ő útján

2017-11-30

közösség - változás

Révész Lajos: Az El Caminon jártam

2017-11-27

Szombathelyi Baptista Gyülekezet - http://baptistaszombathely.hu - bizonyos jogok fenntartva - licenc